Całkowity zakaz sprzedaży żywych ryb
Adresat:
 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Ryby, jak wszystkie pozostałe kręgowce, są zdolne do odczuwania stresu i cierpienia.

Zwierzęta te mają doskonale rozwinięte zmysły i bogate życie społeczne, łącznie ze zdolnością do wzajemnej komunikacji i organizacji wspólnych polowań. Mają także zdolność rozwiązywania problemów i uczenia się. Zaobserwowano, że niektóre gatunki ryb potrafią nawet posługiwać się narzędziami. 
 
Zwłaszcza w okresie przedświątecznym, a w zasadzie już od połowy października, miliony karpi przeżywają swoją gehennę. Podczas transportu, przetrzymywania i sprzedaży wiele ryb skazanych jest na powolną i bolesną śmierć przez uduszenie, zmiażdżenie lub nawet patroszenie żywcem. Zarówno transport, jak i przetrzymywanie przed sprzedażą, odbywa się w warunkach urągających dobrostanowi tych czujących istot - stłoczone, w brudnej wodzie, często w nienaturalnych pozycjach, bez odpowiedniego napowietrzenia wody, często w towarzystwie padłych towarzyszy niedoli. Sprzedaż żywych ryb w sklepach oznacza także ich późniejszy transport do domu przez nabywcę - bez wody, najczęściej w plastikowej torbie, która powoduje duszenie się zwierzęcia. Sprzedaż żywych ryb oznacza także, czasem kilkudniowy, pobyt u klienta końcowego w wannie lub misce, w chlorowanej wodzie, bez odpowiedniego napowietrzenia co często skutkuje przedłużoną agonią. Oznacza wreszcie, że niezgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, karpie są zabijane przez osoby nie posiadające odpowiedniego przeszkolenia, często niestety "na raty" co dodatkowo zwiększa cierpienie zwierząt.
 
Ubój żywych ryb na miejscu w sklepie, tuż przed sprzedażą, zaoszczędza co prawda dalszego długotrwałego cierpienia "po sprzedaży", nie zmienia jednak tego, co zwierzę niepotrzebnie przeżyło podczas transportu do sklepu. Również nie wszyscy pracownicy działu rybnego są odpowiednio przeszkoleni do uśmiercania ryb w sposób humanitarny i zgodny ze specyfiką tej gromady kręgowców. Dodatkowo miejsca uboju są często niedostatecznie osłonięte i oddzielone by uniknąć obecności i udziału osób postronnych, w szczególności dzieci.
 
Tym samym wnosimy o całkowity zakaz sprzedaży żywych ryb.
Fundacja BENEK
13.10.2022

Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję
lub