1) Informacje ogólne

1.1 Serwis Petycje.org oferuje możliwość tworzenia petycji zgodnie z Ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, dalej nazywaną „Ustawą”.

1.2 Operatorem serwisu jest Helping Together Fundraising Agency Sp. z o.o. , ul. Leśna 12E lok 37,  05-110 Jabłonna KRS 0000918124, NIP 5361956455

2) Tworzenie petycji

2.1 Petycja może być stworzona i opublikowana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zwaną dalej Autorem.

2.2 Autor jest osobą reprezentującą grupę składających petycję.

2.3 Przy tworzeniu petycji Autor zobowiązany jest uzupełnić poniższe dane:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz  adresu e-mail do korespondencji;

-oznaczenie adresata petycji;

-wskazanie przedmiotu petycji;

-wybranie kategorii petycji;

-wprowadzenie treści petycji

3) Podpisywanie petycji

3.1 Osoba podpisująca petycję zobowiązana jest do uzupełnienia poniższych danych:

- oznaczenie podmiotu podpisującego petycję,

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu podpisującego petycję oraz adresu e-mail do korespondencji.

4) Wysyłanie petycji do decydentów

4.1 Autor petycji za pomocą przycisku „Wyślij do decydentów” w panelu danej petycji ma możliwość wysłania jej do decydentów.

4.2 Po zaakceptowaniu operacji przez Operatora Serwisu petycja zostanie wysłana do jej adresata.

5) Usuwanie petycji przez Autora

5.1 Autor petycji za pomocą przycisku „Usuń petycję” w panelu petycji ma możliwość usunięcia danej petycji. Po usunięciu petycji nie ma możliwości jej przywrócenia.

6)  Prawa i obowiązki Operatora

6.1 Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia petycji i innych treści, które są niezgodne z Regulaminem i Polityką Prywatności Serwisu, a także petycji, które swoją treścią lub formą naruszają powszechnie uznane zasady życia społecznego, nawołują do nienawiści, wykluczenia lub aktów przemocy, popierają dyskryminację ze względu na narodowość, rasę, orientację seksualną lub przekonania religijne. Ponadto publikowane treści nie mogą:

- zawierać słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe;

- naruszać godności intelektualnej lub innych praw osób trzecich;

- popierać terroryzmu i działań nielegalnych;

- w żaden sposób naruszać obowiązującego prawa;

- być wysyłane z fałszywych adresów e-mail, a także przez osoby podszywające się pod inne osoby lub podmioty;

6.2  Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść petycji, lecz dokona wszelkich starań, aby były one zgodne z obowiązującym prawem i z niniejszym regulaminem.

6.3 Operator Serwisu nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz treści publikowane przez użytkowników Serwisu.

6.4 Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i usunięcia petycji według własnego uznania.